Männiku talu taastamine 1990

Männiku talu taasasutati 1990. aasta mais, mil saime tagasi talule kuulunud 20 ha maad. Laudas, mis oli ehitatud 1983. aastal oli  kaks lehma ja kaks mullikat.  Lehmalüpsmine käis käsitsi ja piima  vedasime aiakäruga  maanteele  piimapuki otsa. Üks vana traktor oli ka. Selle oli Riho saanud osta Laeva katsesohvoosist. Piimakarja põhisöödaks oli hein. Rohumaade rajamisest, hooldamisest ja silodest ei teadnud me siis veel midagi.

Esimene suur muudatus talu arengus toimus 1994-1995 aastal. Männiku talust sai üks Eesti- Hollandi projekti piloottalu. Eelnevalt, aasta varem olin kolm kuud õppinud Hollandis piimakarjakasvatust. Piloottalude projekti mõte oli koos hollandi ja eesti nõustajatega korraldada praktilisi õppepäevi rohumaade rajamise, silo valmistamise ja loomapidamise kogemuste vahetamise teemadel.