Toetused

2019. a. Meede 16.2. Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus.   VIVET projekti põhieesmärk oli Eesti veisekasvatusele sobiva embrüote kehavälise tootmise süsteemi väljaarendamine. Lisaeesmärkideks oli embrüotes apoptootiliste mehhanismide tuvastamine, mis käivitavad veise munarakkude ja embrüorakkude programmeeritud surma in vitro kasvatamisel ning veise in vitro toodetud embrüote ülegenoomse analüüsi väljatöötamine, mis tuvastab kromosoommutatsioonide esinemissageduse.

2017.a. Meede 4.1 Lüpsikarjalauda asemekatte madratsite, lihaveiste piirdeaedade, vabapidamislauda jooturite ja söödasättija soetamine. Meetme eesmärk oli lüpsilehmade heaolu parandamine. Pehmed lamamisasemed vähendavad lonkavate lehmade arvu ja jäsemete põletikke. Söödasättija liigutab palju kordi päevas söödalaval sööta, mida lehmad sorteerivad ja eemale lükkavad, tagasi lehmadele kättesaadavaks. Söödasättija vähendab grupisisest võitlust söödafrondi eest, sest sööt on kogu aeg saadaval. Lihaveiste piirdeaiad on hädavalikud loomade grupeerimiseks, kaalumiseks või mingite teiste tegevuste jaoks lihaveiste kasvatuses. Vabapidamislauda jooturid võimaldavad loomadele pideva puhta joogivee olemasolu, mille tulemusel paraneb loomade juurdkasv.


2013.a. Meede 4.1 – Vabapidamislauda ja selle juurdepääsutee ehitamine. Meetme eesmärk oli innovatiivse ehitus- ja lüpstehnoloogia rakendamine ja konkurentsi säilitamine piimatootmise sektoris. Uus lehmalaut parandab oluliselt lehmade heaolu läbi paremate keskkonnatingimuste nii avarama ruumi, suurema valguse kui rahulikuma miljöö osas.


2011.a. Meede 1.2 – Aberdiin-anguse (AB) tõumullikate ostmine. Meetme eesmärk oli põllumajandustootmise mitmekesistamine, ehk lisaks piimatootmisele panustati ka rohumaaveiseliha tootmisse.