Tutvustus

Valmaotsa Farmer OÜ asutati kolme osaniku – Matis Põdersoo, Diivi Põdersoo ja Riho Põdersoo poolt 15. jaanuaril 2007. aastal. Osaühing võttis üle  FIE Riho Põdersoole kuulunud loomad ja hooned.  2011 aastast on Valmaotsa Farmer OÜ ainuomanik Kaido Põdersoo.

Osaühingule kuulub üle 200 looma, kellest pooled on puhtatõulised Eesti holsteinid ja pooled puhtatõulised Aberdeen-anguse  loomad.

Jõudluskontrollikeskuse andmetel oli 2021. aastal piimatoodang lehma kohta 10011 kg.

Valmaotsa Farmer kasvatab rohusöötasid ja teravilja 300 ha põllumajandusmaal.